Atölye Bilgileri

Değerli Velilerimiz ve Okul Yerkililerimiz

1. Eğitimlerimiz 3 hafta boyunca haftada bir gün 2 ders saatinden oluşmaktadır.

2. Eğitimlerimizde MATLAB Yazılım Programı kullanılmaktadır.

 3. Eğitimlerimiz ders kitabımızda belirtilen konu ve ilkeler üzerinden kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. 

4. Eğitimler sonucunda her bir öğrencimizin çalışması 3D yazıcılarımız üzerinden ürüne dönüştürülecektir. 

5. Çalışmamız lise öğrencilerimize yönelik olup en fazla 20 öğrencilik kontenjanımız vardır. Eğitim ücretimiz, eğitim malzemeleri, eğitim süreci, atıştırmalık-yemek dahil öğrenci başı 500 Türk Lira‘sıdır.