Ders Programı

DERS PROGRAMI

Süreç içinde ders programlarında değişiklik yapma hakkını İYTE Çocuk Üniversitesi kendinde saklı tutar.

Öğrenci sınıf/yaş dağılımlarına göre gruplar sınıflara göre yeniden düzenlenebilir. Örneğin

Birinci Grup: İlkokul 1-2. sınıflar

İkinci Grup: İlkokul 3-4. sınıflar

Üçüncü Grup: Ortaokul 5-6-7. sınıflar