Atölyenin Amacı

Projenin Amacı

Bu projenin amacı 11. Sınıf konularında yer alan analatik geometri, eğriler ve fonsiyonları bilgisayar ortamında başka bir bakış açısı ile anlatarak kalıcı öğrenmeyi sağlamaktır. Ele alınan konunun günlük hayattaki karşılığını gösterek öğrencilere Matematik Bilimini öğrenme konusunda motivasyon sağlamaktır.

Projenin Konusu ve Kapsamı

Hesaplamalı Bilim ele alınan sistemin veya fiziksel bir olayın matematiksel modelinin geliştirilmesi ve bu denklemi sayısal olarak (bilgisayar ortamında) çözmek için bir algoritmanın geliştirilmesi olarak tanımlanabilir. 

Ayrıca bilgisayar yazılımıyla bu algoritmanın işlerlik kazanması ve uygulanması, fiziksel olayın sayısal simülasyonu, hesaplanan sonuçların kapsamlı bir şekilde temsil edilmesi, sunulması ve hesaplanan sonuçların doğrulanması ve yorumlanması olarak özetlenebilir.