Birlikte Okuyalım

Antik Doğu’da kil tabletlerle başlayıp, ellerimizdeki dijitallere sığan koca bir dünyadır kitap. Doğru bir arkadaş gibi, doğru anda doğru bir kitapla tanışıldığında dünyamız değişebilir. İYTE Çocuk Üniversitesi olarak kitap kapaklarını birlikte açalım istiyoruz.

Endüstri 4.0, diğer sanayi devrimlerinden farklı olarak eğitimden bilime, sanattan teknolojiye büyük bir dönüşümü de beraberinde getirmiştir. Diğer sanayi devrimleri de büyük dönüşümler yaratsa da aileler ile çocuklar arasındaki evreni algılama farkı bu denli uç kutuplarda değildi. “Bizim çocuk tablette hep”, “bir şeyler oynuyor ama bilmiyoruz ki”, “eskiden sokaktan bizi çağırmazlardı, şimdi biz dışarı çıkaramıyoruz”… Bunun gibi onlarca cümleyi ya kuruyor ya da duyuyoruz. Aslında kaçırdığımız en temel nokta dönem çocukları inanılmaz boyutlardaki bir verinin içinde dünyaya geldiler. Onların mahalleleri bizim mahallerimizden farklı. Ailelerimiz belki de bu mahallelerde çocuklarını gözlemleyemedikleri için bunca merak ve talaş içindeler.

Çocuklarımız içinde doğdukları veri karmaşası içinde “doğru” olana ulaşmada dijitalin post-truth bilgileri ile karşı karşıyadırlar. Bu bağlamda bilgiye ulaşmada etkin kaynak olan kitapla tanışma, tanıştıkları kitaplar arası ve kitaplarla hayat arasında bağ kurabilme yetilerini geliştirme oldukça önemli. Bu bağlamda merak duygusunu hep diri kılacak ve ilgili alanlarını keşfetmemizi sağlayacak kitap önerileri bizim en büyük amaçlarımız arasındadır. 

Biz de bu noktada anne baba ile çocuklar aynı mahallede buluşsunlar, aileler çocuklarını mahallerinde anlayabilsinler için bir okuma rehberi hazırlamak istedik.

Sizlere önereceğimiz kitaplar TÜBİTAK, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu gibi yayınevlerine aitse kitabın isminin yanı sıra yazarı, çevirmeni gibi bilgileri de sizlerle paylaşacağız. Bu yayınevleri dışındaki özel yayın evlerine aitse sadece kitabın ismi, yorumlarımız ve yazar bilgisini sunacağız.

Tanıtıma sunduğumuz kitaplar sadece tavsiye amaçlı olup, herhangi farklı bir amaç taşımamaktadır.